Create your own thinwall membuat lebih menarik dan sebagai cirikhasc